Hvordan lykkes med din markedsstrategi

marketing strategy“Suksess inntreffer når man gjør alt rett, mens fiasko inntreffer når man gjør nesten alt rett”. Ofte er det lite som skiller suksessrike aktører fra de som mislykkes. Men noen fellestrekk går likevel igjen for de som lykkes. I stor grad handler dette om planlegging og detaljstyring, og ydmykhet knyttet til å ville lære sine markeder å kjenne. Vi skal nå se nærmere på noen konkrete tips og anbefalinger for hvordan man lykkes i nye markeder:

 • Skap og utvis engasjement – både internt og eksternt
 • Innhent informasjon på et tidlig tidspunkt
 • Forsikre deg om at ditt marked har vekstpotensiale og at din visjon samsvarer med aktuelle trender
 • Planlegg nøye, og ha et våkent øye for detaljer. Vær forberedt på utfordringer som måtte oppstå, og ta høyde for dette i budsjettering o.l.
 • Kartlegg kundens behov, og sett hele tiden kunden i fokus
 • Innhent tilbakemelding på produkter eller tjenester allerede i utviklingsfasen. Når produktet når markedet er det ofte for sent å gjøre tilpasninger.
 • Bygg nettverk og allianser i din verdikjede
 • Utnytt markeder hvor konkurransesituasjonen er i din favør, eller hvor det råder et generelt tilbudsunderskudd
 • Tenk helhetlig i produktutviklingen, og ikke fokuser for ensidig på en komponent
 • Fokuser på din kjernekompetanse. Dersom tilleggskompetanse kreves, sørg for kompetanseheving på et tidlig tidspunkt.
 • Sørg for at prosessen kommuniseres tydelig internt. Dette er essensielt for å skape engasjement og tilhørighet i prosjektet, og vil gjenspeiles i produktet eksternt.
 • Vær åpen for innspill og nye ideer, både internt og eksternt. Våg å foreta justeringer og endringer ved behov, men ikke for endringens skyld alene.
 • Evaluer prosessen – både underveis og i etterkant. Bruk denne informasjonen aktivt i neste fase eller i nye prosjekter i framtiden.
 • Vern om dine verdier, og stå for disse. Dette styrker bedriftens varemerke, og man framstår som en tillitsfull aktør som er til å stole på.