På denne siden kan du lese mer om bakgrunnen for markedsundersøkelser, hvordan de utformes og gjennomføres, og hvordan de brukes i den videre markedsføringsprosessen til varer og tjenester. For at et produkt- eller servicetilbud skal lykkes på markedet, er det en rekke faktorer som skal være på plass. Ved hjelp av solide og kvalitetssikrede undersøkelser kan man tilegne seg mye informasjon om markedet, og med det tilpasse seg de signalene som markedet til enhver tid måtte sende. Da dette forandrer seg over tid, er det viktig å holde seg oppdatert på trender, nyheter og demografiske endringer som kan være av relevans for virksomheten. Tempoet på denne forandringen akselererer i takt med konkurransen. Stadig viktigere blir det å kjenne til kulturelle særtrekk, og å se betydningen av disse opp i mot mer overordnede globale trender.

Mens man tidligere fant sin kundegruppe i lokalsamfunnet, satser stadig flere på det globale markedet. Verdensøkonomien vokser stadig, og økonomisk utvikling medfører nye potensielle kundegrupper. I en slik kontekst, preget av tøff konkurranse og en stadig mer homogen tilbudskjede, står markedsundersøkelser mer sentralt enn noen gang. Verdien av det norske markedet for slike analyser er anslått til å overstige 850 millioner kroner.

Samtidig med at markeder blir mer globale, er tid og oppmerksomhet blitt knapphetsgoder. Selskaper må hele tiden utvikle nye strategier for å skille seg ut i mengden og gjøre seg attraktive blant nye, såvel som eksisterende forbrukere. Med dagens teknologier og digitale plattformer er vi konstant utsatt for inntrykk og impulser, samtidig som forbrukerens kapasitet til å absorbere informasjonen er den samme som før. Det er i dette virkelighetsbildet tilbydere må orientere og markere seg. De som makter å bruke overfloden av informasjons- og påvirkningskanaler til sin fordel kan aktivt øke sin kundemasse, samtidig som de holder på sitt eksisterende kundegrunnlag.