Markedsundersøkelser

PESTLE-analyse

For å kartlegge de eksterne forhold på makronivå for et gitt marked, er PEST eller PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal og Environmental) et nyttig verktøy. Vi skal nå …